Aikidoliitto

Hallituksen kokous 4-2009

Lauantaina 5.9. pitämässään kokouksessa Aikidoliiton hallitus päätti mm. seuraavaa:

  • Vuoden vaihteessa koulutusvaliokunnan  jättävän Jani Hartikan tilalle nimitettiin valiokunnan esityksen mukaisesti Jarkko Tuominen.
  • Teknisen valiokunnan kolmivuotiskausi päättyy. Hallitus esittää uuteen kokoonpanoon omana ehdokkaanaan Kari Tammista. Muiden osapuolten toivotaan nimeävän omat ehdokkaansa sääntöjen mukaisesti.
  • Koulutusvaliokunta saa hallituksen kannatuksen III-tason ohjaajakoulutuksen uusimiseen esityksensä mukaisesti.
  • Budokan ry:lle  päätettiin myöntää 254 e avustusta tappiollisen leirin kulujen kattamiseksi.
  • Toimintasuunnitelmaa 2010 tarkennettiin ja se hyväksyttiin alustavasti, samoin hyväksyttiin alustavasti budjetti vuodelle 2010. Molemmat viimeistellään vielä ennen liittokokoukselle esittämistä.
  • Päätettiin kumota päätös, jonka mukaan kyu-graduointiuomareilta aletaan periä maksua. Käytäntö jatkuu toistaiseksi entisellään.

Arkisto