Aikidoliitto

Japanilaisten opettaja-arvojen myöntämisperusteet

Päivitetty 14.9.2010 Teknisen valiokunnan 2.6.2010 tekemän päätöksen mukaan.

Seuraavassa esitetään lyhyesti perusteet, joita tekninen valiokunta arvioi harkitessaan japanilaisten opettaja-arvojen suosittelua Aikidoliiton hallituksen vahvistettavaksi. Koska asia on uusi, saattaa muutoksia tulla, mutta näillä edellytyksillä kyseisten arvojen myöntäminen aloitetaan.

Japanilaisiin opettaja-arvoihin liitetään kyu-graduointioikeus.

Fukushidoin tai shidoin opettaja-arvon omaava voi tuomaroida itsenäisesti kaikki kyu-arvot (6.-1.kyu) riippumatta tuomarin vyöarvosta. Shidoin voidaan kutsua dan-graduointien kolmijäseniseen tuomaristoon

Fukushidoin

 • hakijan tulee toimia aktiivisesti Suomen Aikidoliito ry:n jäsenseuran aikido-ohjaajana.
 • minimiarvona Aikikai 2.dan (tarvittaessa voitava esittää Hombu dojon dan todistus tai kopio danpassin sivusta).
 • vähintään 3 vuotta säännöllistä seuraohjaajakokemusta (todistus seurasta).
 • soveltuva ohjaajakoulutus (minimi SAil 1.taso ohjaajakoulutus) tai vastaavaksi luettava kokemus.
 • osallistuminen harjoituksiin ja leireille oman seuran ulkopuolella (kopio passin leirisivusta).
 • sitoutuminen Teknisen Valiokunnan, Suomen Aikidoliitto ry:n ja Aikikai Hombu Dojon sääntöihin ja ohjeisiin.
 • suositus shidoinilta, shihanilta tai Teknisen Valiokunnan jäseneltä.
 • suoritettu Suomen Aikidoliitto ry:n graduointituomarikoulutus
 • voimassaoleva Suomen Aikidoliiton C-graduointituomarilisenssi.

Shidoin

 • hakijan tulee toimia aktiivisesti Suomen Aikidoliiton jäsenseuran aikido-ohjaajana.
 • minimiarvona Aikikai 4.dan (tarvittaessa voitava esittää Hombu dojon dan todistus tai kopio danpassin sivusta) ja fukushidoin arvo.
 • vähintään 7 vuotta säännöllistä seuraohjaajakokemusta (todistus seurasta).
 • soveltuva ohjaajakoulutus (minimi SAiL 2.taso ohjaajakoulutus) sekä Teknisen Valiokunnan hyväksymät kurssit ja seminaarit tai vastaavaksi luettava kokemus
 • toistuva osallistuminen harjoituksiin ja leireille oman seuran ja Suomen ulkopuolella.
 • harjoitusten toistuva ohjaus oman seuran ulkopuolella.
 • sitoutuminen Teknisen Valiokunnan, Suomen Aikidoliitto ry:n ja Aikikai Hombu Dojon sääntöihin ja ohjeisiin.
 • suositus kahdelta shidoinilta, shihanilta tai Teknisen Valiokunnan jäseneltä

Shihan

 • shihan-arvoa haettaessa tulee olla Aikikai 6.dan ja arvon tulee olla ollut voimassa vähintään 6 vuotta (tarvittaessa voitava esittää Hombu dojon dan todistus tai kopio danpassin sivusta) sekä oltava shidoin arvo.
 • minimi SAiL 3.tason valmentajakoulutus
 • hakijan tulee fukushidoinien ja shidoinien tavoin toimia aktiivisesti Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseuran aikido-ohjaajana.
 • vähintään 20 vuotta säännöllistä seuraohjaajakokemusta (todistus seurasta).
 • harjoitusten toistuva ohjaus oman seuran ulkopuolella, myös leireillä.
 • arvioitu johtavaksi ja merkitykselliseksi jäseneksi suomalaisen aikidon kehitykselle.
 • sitoutuminen Teknisen Valiokunnan, Suomen Aikidoliitto ry:n ja Aikikai Hombu Dojon sääntöihin ja ohjeisiin.
 • Teknisen Valiokunnan tai shihanin suositus.
 • Hombu dojon hyväksyntä.

Opetusaika

Opetusaika lasketaan alkavaksi 1.danin rekisteröintipäivästä. Kyu-aikana suoritettua opetusta ei tässä huomioida.

Dan-arvoissa käytetään Hombun rekisteröintipäivää, koska se on arvon virallinen saamispäivä. Ja koska nämä tittelit ilmoitetaan Hombulle,  menemme Hombun rekisterin mukaisesti.

Rekisteröinti aikidoliittoon

Hakemusten käsittely tapahtuu teknisen valiokunnan syyskokouksessa lokakuun aikana. Tällöin arvot tulevat käyttöön seuraavan vuoden alusta lukien. Arvojen rekisteröintimaksu on toistaiseksi 30 euroa. Maksu suoritetaan 5 vuoden välein hyväksymisestä, tietojen päivittämisen yhteydessä. Hakemukset tulee toimittaa liittosihteerille 15.09. mennessä kyseessä olevaa toimintavuotta käsittäen.

Japanilainen opettaja-arvo ei vapauta velvoitteesta hankkia Aikidolisenssi  graduointituomarina toimiessa!

Lisää tietoa saa teknisen valiokunnan puheenjohtajalta.

Arkisto